Anuncio de exposición pública Padróns Fiscais 2020

Anuncio de exposición pública Padróns Fiscais 2020

Publicado no BOP núm. 102, do martes 7 de xullo de 2020, o anuncio de exposición pública dos padróns fiscais da taxa pola prestación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos, taxa pola prestación de servizos no cemiterio municipal e taxa pola ocupación de vía pública con pasaxes permanentes, correspondentes ao exercicio 2020. 

Descargas