Resultado da oposición no proceso selectivo para listas de aspirantes chófer condutor/a e peón/a tratorista

Resultado da oposición no proceso selectivo para listas de aspirantes chófer condutor/a e peón/a tratorista

Publicado o anuncio co resultado dos exercizos da oposición no proceso selectivo para a creación de dúas listas de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de chófer condutor/a e peón/a tratorista.

Concédese o prazo dun día hábil a efectos de reclamacións.

Descargas