Aprobación lista de admitido/as e excluído/as no proceso selectivo lista de aspirantes a traballador/a social e nomeamento de tribunal

Aprobación lista de admitido/as e excluído/as no proceso selectivo lista de aspirantes a traballador/a social e nomeamento de tribunal

Publicado anuncio da aprobación da lista definitiva de admitido/as e excluído/as no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social, mediante o sistema de concurso libre e nomeamento do seu tribunal.

Descargas