Anuncio aprobación lista de aspirantes a peón/a

Anuncio aprobación lista de aspirantes a peón/a

Anuncio da aprobación dunha lista de aspirantes a peón/a conforme á proposta do tribunal
cualificador recollida na acta do 09.07.2020.

A lista de aspirantes creada terá vixencia ata o 31.12.2024.

Descargas