Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería.

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería.

Publicado anuncio da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a e persoal laboral temporal de prazas de oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería, mediante o sistema de concurso-oposición libre.

Outórgase un prazo de dous días naturais para que os/as aspirantes poidan presentar reclamacións ou emendar a documentación presentada.

Descargas