Corrección de erros, aceptación/rexeitamento das alegacións presentadas e resultados da baremación do tribunal no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social

Corrección de erros, aceptación/rexeitamento das alegacións presentadas e resultados da baremación do tribunal no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social

Anuncio corrección de erros, aceptación/rexeitamento das alegacións e subsanacións presentadas e resultados da baremación do tribunal no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social, mediante o sistema de concurso libre.


Convócase a dúas das aspirantes para facer a proba de galego o vindeiro día 24 de xullo ás 8:30h no 4º andar, sala de Comisións, da Casa do Concello de Fene.

Descargas