Corrección de erro material na acta 3 do tribunal cualificador para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social, mediante sistema de concurso libre

Corrección de erro material na acta 3 do tribunal cualificador para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social, mediante sistema de concurso libre

Corrección de erro material na acta 3 do tribunal cualificador para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social, mediante sistema de concurso libre.

Descargas