Aprobación da lista de aspirantes a traballador/a social

Aprobación da lista de aspirantes a traballador/a social

Anuncio aprobación (RA 699/2020) da lista de aspirantes a traballador/a social, conforme á proposta do tribunal cualificador recollida na acta do 24.07.2020.

Descargas