Proceso selectivo para a contratación de 5 peóns, 1 oficial albanel e 1 auxiliar de biblioteca

Proceso selectivo para a contratación de 5 peóns, 1 oficial albanel e 1 auxiliar de biblioteca

Publicado o acordo do 4 de agosto do tribunal de selección do proceso selectivo para a contratación de 5 peóns, 1 oficial albanel e 1 auxiliar de biblioteca como persoal laboral temporal dentro do programa de Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2020, mediante o sistema de concurso de méritos, nomeado mediante a Resolución da alcaldía núm. 703 do 29.07.2020.

Convocócase as persoas aspirantes para as prazas de peóns, oficial-albanel e auxiliar biblioteca que non tiveran acreditado o coñecemento en lingua galega necesario para o posto ao que optan, para a realización dunha proba oral de galego o día 12.08.2020 no Salón de Plenos da Casa do Concello, segundo o  horario publicado.

Descargas