Nomeamento por acumulación de tarefas peón-tractorista

Nomeamento por acumulación de tarefas peón-tractorista

Publicado o decreto da alcaldía 735 do 11 de agosto de  2020 relativo ao nomeamento como funcionario interino por acumulación de tarefas a peón-tractorista

Descargas