Nomeamento de funcionaria interina como coordinadora do Departamento de Benestar Social e Igualdade

Nomeamento de funcionaria interina como coordinadora do Departamento de Benestar Social e Igualdade

Publicado o nomeanto de funcionaria interina dunha praza do grupo: A; subgrupo: A2; escala: administración especial; subescala: técnica; denominación: técnica/o socioeducativo-coordinadora do Departamento de Benestar Social e Igualdade.

Descargas