Aprobación inicial da modificación de crédito número 15/2020 de crédito extraordinario e suplemento de crédito 2/2020

Aprobación inicial da modificación de crédito número 15/2020 de crédito extraordinario e suplemento de crédito 2/2020

Publicado o anuncio relativo a aprobación inicial da modificación de crédito número 15/2020 de crédito extraordinario e suplemento de crédito 2/2020

Ligazóns