Aprobación inicial da modificación de crédito número 13/2020, subexpediente 3/2020 de transferencia de créditos

Aprobación inicial da modificación de crédito número 13/2020, subexpediente 3/2020 de transferencia de créditos

Publicado no BOP do 17 de agosto o anuncio  relativo a aprobación inicial da modificación de crédito número 13/2020, subexpediente 3/2020 de transferencia de créditos

Ligazóns