Anuncio Listaxe PIL 2020

Anuncio Listaxe PIL 2020

O tribunal de selección do proceso selectivo para a contratación de 5 peóns, 1 oficial albanel e 1 auxiliar de biblioteca como persoal laboral temporal dentro do programa de Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2020, mediante o sistema de concurso de méritos, nomeado mediante a Resolución da alcaldía núm. 703 do 29.07.2020 adoptou os  ACORDOS os días 12 e 13 de agosto de 2020 aquí publicados.

Concédese un prazo de dous días hábiles para a presentación de reclamacións a contar desde o día seguinte da súa publicación, de acordo co punto 8º das bases do proceso selectivo. No caso de non presentarse ningunha reclamación os resultados serán definitivos.

Descargas