Anuncio resultados probas prácticas e alegacións lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

Anuncio resultados probas prácticas e alegacións lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

O tribunal do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería, mediante o sistema de concurso-oposición libre reunido o 17.08.2020, adoptou os ACORDOS aquí publicados.

Convócase as persoas aspirantes que a continuación se relacionan e que non acreditaron a posesión do CELGA 3 ou equivalente, no caso de oficial albanel/obras e o CELGA 1 ou equivalente no caso de peón/a obras/xardíns, a realizar a proba de galego o vindeiro xoves 20 de agosto de 2020 no salón de plenos da Casa do Concello ás 09.30 h

Descargas