Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de novembro do 2019 de SAF a través da lei de dependencia e programa básico de axuda no fogar

Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de novembro do 2019 de SAF a través da lei de dependencia e programa básico de axuda no fogar

Publicado no BOP do 21 de agosto o anuncio relativo á aprobación de padróns fiscais correspondentes ao mes de novembro do 2019 de SAF a través da lei de dependencia e programa básico de axuda no fogar

Ligazóns