Aprobación padrón fiscal correspondente ao 2º trimestre do exercicio 2020 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Aprobación padrón fiscal correspondente ao 2º trimestre do exercicio 2020 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Publicado no BOP do 21  o anuncio relativo a aprobación padrón fiscal correspondente ao 2º trimestre do exercicio 2020 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Ligazóns