Creación dunha lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

Creación dunha lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

Publicado o acordo do tribunal do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería, mediante o sistema de concurso-oposición libre reunido o 20.08.2020, adoptou os acordos seguintes acordos.

Concédese ao/ás aspirantes un prazo de dous (2) días naturais a contar dende o
seguinte ao da publicación do anuncio deste acordo para a presentación das emendas requiridas.

Descargas