Listas de aspirantes a prazas de oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

Listas de aspirantes a prazas de oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

Publicada as listas de aspirantes a prazas de oficial albanel, oficial de obras, peón/a de
obras e peón/a de xardinería, conforme á proposta do tribunal cualificador feita na acta do 27.08.2020

Descargas