Cobertura de postos de conserxería mediante comisión de servizos

Cobertura de postos de conserxería mediante comisión de servizos

Publicado o anuncio relativo a resolución da convocatoria de cobertura de postos de conserxería mediante comisión de servizos.

Requírese á persoa interesada a que tome posesión en comisión de servizos dun posto de conserxe do CEIP Centieiras no prazo de 3 días hábiles a contar desde a publicación desta adxudicación na web municipal.

Descargas