Anuncio comisión de servizos voluntaria para o posto de axente notificador

Anuncio comisión de servizos voluntaria para o posto de axente notificador

Publicado o anuncio relativo comisión de servizos voluntaria para o posto de axente notificador.

Requírese ao interesado para que tome posesión en comisión de servizos dun posto de Axente Notificador no prazo de 3 días hábiles a contar desde o día seguinte ó que reciba a  notificación da presente resolución.

Descargas