Información Pública Muro de pedra. Concello de Fene

Información Pública Muro de pedra. Concello de Fene

Publicado no BOP do 3 de setembro o anuncio relativo a información pública da autorización de obras, no lugar de Avda. do Concello 5, parroquia de Fene (San Salvador), Concello de Fene (A Coruña) que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico

Ligazóns