Anuncio comisión servizos conserxe

Anuncio comisión servizos conserxe

Publicado o anuncio da Resolución da Alcaldía 828/2020 do 7 de setembro relativo á comisión de servizos o posto vacante da RPT 06.06.02.06 de conserxe, por funcionario de carreira do Concello de Fene.

Descargas