Contratación persoal laboral temporal Obradoiro Inicia V

Contratación persoal laboral temporal Obradoiro Inicia V

Publicado o anuncio relativo á lista definitiva de admitidos/as para a contratación  laboral temporal do persoal do obradoiro de emprego Inicia V.


Requírese as/os  candidatas/os designados para seren contratadas/os que no prazo de tres (3) días naturais presenten a documentación solicitada na base 7ª das bases da convocatoria.

Descargas