COVID 19: Uso de máscara e da ventilación no caso de actividades físicas e deportivas realizadas en espazos cubertos.

COVID 19: Uso de máscara e da ventilación no caso de actividades físicas e deportivas realizadas en espazos cubertos.

Dende hoxe, xoves 10 de setembro é obrigatorio o uso da máscara na realización de actividade física e deportiva en instalacións cubertas.

O uso da máscara só quedará exceptuado para a realización de deportes que requiran a utilización de pistas específicas, tales como tenis, pádel, squash ou pistas polideportivas, exclusivamente durante a realización das ditas actividades específicas e sempre que a ocupación máxima da pista se axuste ás regras do xogo ou actividade deportiva e tendo en conta os protocolos aprobados para a dita instalación.

Ligazóns