Aprobación definitiva de expediente de modificación das bases de execución do orzamento de 2019, prorrogado para o ano 2020

Aprobación definitiva de expediente de modificación das bases de execución do orzamento de 2019, prorrogado para o ano 2020

Publicado no BOP do 16 de setembro a aprobación definitiva de expediente de modificación das bases de execución do orzamento de 2019, prorrogado para o ano 2020

Ligazóns