Bases xerais reguladoras das convocatorias e procesos selectivos para a cobertura, en quenda libre, das vacantes incorporadas nas diferentes ofertas de emprego público do Concello de Fene

Bases xerais reguladoras das convocatorias e procesos selectivos para a cobertura, en quenda libre, das vacantes incorporadas nas diferentes ofertas de emprego público do Concello de Fene

Publicadas no BOP do 1 de outubro as bases xerais reguladoras das convocatorias e procesos selectivos para a cobertura, en quenda libre, das vacantes incorporadas nas diferentes ofertas de emprego público do Concello de Fene. Ver aquí

Ligazóns