Aprobación inicial da modificación das bases de execución do orzamento de 2019, prorrogado para o ano 2020

Aprobación inicial da modificación das bases de execución do orzamento de 2019, prorrogado para o ano 2020

Publicado o anuncio no BOP do 9 de outubro relativo á aprobación inicial da modificación das bases de execución do orzamento de 2019, prorrogado para o ano 2020

Ligazóns