Bases para a selección dun/ha xuíz/a de paz substituto do Xulgado de Fene 2020-2023

Bases para a selección dun/ha xuíz/a de paz substituto do Xulgado de Fene 2020-2023

Publicado no BOP do 21 de outubro as Bases para a selección dun/ha xuíz/a de paz substituto do Xulgado de Fene 2020-2023.

As solicitudes presentaranse no rexistro de entrada de documentos do Concello de Fene no prazo de 10 días, a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

Ligazóns