Aprobación inicial da modificación de crédito número 21/2020 de crédito extraordinario e suplemento de crédito 3/2020

Aprobación inicial da modificación de crédito número 21/2020 de crédito extraordinario e suplemento de crédito 3/2020

Publicado no BOP do 26 de outubro o anuncio relativo a aprobación inicial da modificación de crédito número 21/2020 de crédito extraordinario e suplemento de crédito