Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de xaneiro do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de xaneiro do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Publicado no BOP do 30 de outubro de 2020 o anuncio relativo a aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de xaneiro do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Ligazóns