Subvencións ás familias para a festividade de Reis para o exercicio 2020/200

Subvencións ás familias para a festividade de Reis para o exercicio 2020/200

Publicado no BOP do 10 de novembro de 2020 o extracto da convocatoria subvencións as familias para a festividade de Reis para o exercicio 2020/200.

Convócanse un total de 35 subvencións para 35 menores por importe individual de 100 euros para cada beneficiario ou beneficiaria.

As solicitudes deberanse presentar no Rexistro Xeral de entrada do Concello así como nos restantes rexistros electrónicos de calquera dos suxetos aos que se refire o artigo 2.1 da lei 39/2015 do 1 de outubro, no prazo de 10 días habiles, contados a partires do día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletin Oficial da Provincia.

Consulte as bases e o anuncio publicado nos enlaces achegados.

 

 

Descargas
Ligazóns