Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de febreiro do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de febreiro do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Publicado no BOP o anuncio relativo á aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de febreiro do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Ligazóns