Anuncio información pública relativo a aprobación inicial do estudio de detalle para reaxustar aliñacións no Camiño do Regueiro, no Concello de Fene

Anuncio información pública relativo a aprobación inicial do estudio de detalle para reaxustar aliñacións no Camiño do Regueiro, no Concello de Fene

Publicado no taboleiro de edictos electrónico o anuncio de información pública relativo a aprobación inicial do estudio de detalle para reaxustar aliñacións no Camiño do Regueiro, no Concello de Fene.

Para consultar o anuncio e o estudo detalle prema aquí

Descargas
Ligazóns