Convocatoria e bases dos procesos selectivos de tres prazas de auxiliar administrativo/a (OEP 2017, 2018 e 2019) e unha de peón de servizo de limpeza (OEP 2017)

Convocatoria e bases dos procesos selectivos de tres prazas de auxiliar administrativo/a (OEP 2017, 2018 e 2019) e unha de peón de servizo de limpeza (OEP 2017)

Publicado no BOP do 18 de decembro a convocatoria e bases dos procesos selectivos de tres prazas de auxiliar administrativo/a (OEP 2017, 2018 e 2019) e unha de peón de servizo de limpeza (OEP 2017) 

O prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación será de vinte días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. A non presentación en tempo e forma suporá a inadmisión da persoa aspirante no proceso selectivo.

NOTA: PUBLICADA CONVOCATORIA NO BOE DO 14 DE XANEIRO DE 2021

 

Ligazóns