Nomeamento peóns limpeza viaria

Nomeamento peóns limpeza viaria

Publicado o anucio da Resolución da alcaldía núm. 1244/2020, do 18.12.2020, relativo ao nomeamento de 2 peóns limpeza viaria.

Descargas