Anuncio DOG convocatoria e bases dos procesos selectivos de tres prazas de auxiliar administrativo/a (OEP 2017, 2018 e 2019) e unha de peón/a do servizo de limpeza (OEP 2017)

Anuncio DOG convocatoria e bases dos procesos selectivos de tres prazas de auxiliar administrativo/a (OEP 2017, 2018 e 2019) e unha de peón/a do servizo de limpeza (OEP 2017)

Publicado no DOG nº 261, do mércores 30 de decembro, o anuncio da convocatoria e das bases dos procesos selectivos de tres prazas de auxiliar administrativo/a (OEP 2017, 2018 e 2019) e unha de peón/a do servizo de limpeza (OEP 2017).

A presentación de solicitudes farase no prazo de vinte días naturais a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOE.

NOTA: PUBLICADA A CONVOCATORIA NO BOE DO 14 DE XANEIRO DE 2021. CORRECCIÓN ERROS BOE 19 DE XANEIRO DE 2021.

 

Ligazóns