Aprobación definitiva da modificación do cadro de persoal do orzamento do ano 2019, prorrogado ao 2020

Aprobación definitiva da modificación do cadro de persoal do orzamento do ano 2019, prorrogado ao 2020

Publicado no BOP do 12 de xaneiro a aprobación definitiva da modificación do cadro de persoal do orzamento do ano 2019, prorrogado ao 2020.

Ligazóns