Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de marzo do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de marzo do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Publicado no BOP do 14 do xaneiro o anuncio de aprobación dos padróns fiscais correspondentes ao mes de marzo do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Ligazóns