Bases de selección da convocatoria para creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a do grupo: A; subgrupo: A2

Bases de selección da convocatoria para creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a do grupo: A; subgrupo: A2

Publicado no BOP do mércores 17 de febreiro as bases de selección da convocatoria para creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a do grupo: A; subgrupo: A2; escala: administración xeral/especial; subescala: técnica; mediante o sistema de concurso-oposición.

O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 7 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación das presentes bases no Boletín Oficial da Provincia. (BOP 17 de febreiro de 2021)

 

Ligazóns