Bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de Arquitecto/a técnico/a

Bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de Arquitecto/a técnico/a

Publicado no BOP do venres 19 de febreiro as bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de Arquitecto/a técnico/a, Grupo: A; Subgrupo: A2; Escala: Administración Especial; subescala: Técnica, mediante o sistema de concurso-oposición libre.

O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 7 días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación das presentes bases no boletín oficial da provincia da Coruña.

Ligazóns