Lista provisional de persoas admitidas e excluídas proceso selectivo de creación dunha lista de persoas aspirantes praza Técnica/o Administración Xeral/Especial

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas proceso selectivo de creación dunha lista de persoas aspirantes praza Técnica/o Administración Xeral/Especial

Publicada a lista provisional de persoas admitidas e excluídas para o proceso selectivo de creación dunha lista de persoas aspirantes para o nomeamento como Funcionario/a interino do Grupo A; Subgrupo; A2, escala administración xeral/especial; Subescala: técnica.

Outórgase un prazo de 3 días hábiles para que as persoas aspirantes poidan emendar a documentación presentada.

 

Descargas