Lista provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo lista arquitecta/o técnica/o

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo lista arquitecta/o técnica/o

Publicado o anuncio relativo a lista provisional persoas admitidos/excluídos para o proceso selectivo de lista para persoas aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de arquitecto/a tecnico/a.

Outorgar un prazo de 3 días hábiles para que os aspirantes poidan emendar a documentación
presentada.

Descargas