Anuncio sobre o establecemento dun plan especial de pagos individualizados para os recibos emitidos pola Deputación da Coruña

Anuncio sobre o establecemento dun plan especial de pagos individualizados para os recibos emitidos pola Deputación da Coruña

Anuncio publicado no BOP núm. 58 do luns 29 de marzo sobre o establecemento dun plan especial de pagos individualizados para os recibos emitidos pola Deputación da Coruña.

Descargas