Anuncio corrección erros lista de aspirantes a técnico/a de xestión

Anuncio corrección erros lista de aspirantes a técnico/a de xestión

Publicado o anuncio de corrección erros relativo aos acordos adoptados polo tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a técnico/a de xestión segundo as bases aprobadas mediante Resolución da alcaldía 167/2021, nomeado mediante Resolución de alcaldía 314/2021 nas sesións que tiveron lugar o 9 e 12 de abril de 2021.

Descargas