Nomeamento traballadora social

Nomeamento traballadora social

Publicado o anuncio relativo ao nomeamento dunha traballadora social, persoal laboral temporal , baixo a modalidade de contrato temporal de interinidade por substitución, a xornada completa. 

Descargas