Anuncio nomeamento persoal laboral temporal técnica de turismo

Anuncio nomeamento persoal laboral temporal técnica de turismo

Publicado o anuncio  relativo ao nomeamento de persoal laboral temporal técnica de turismo por Resolución da alcaldía núm. 609/2021, do 25.05.2021.

Descargas