Anuncio nomeamento funcionario interino Oficial Sepultureiro

Anuncio nomeamento funcionario interino Oficial Sepultureiro

Publicado o anuncio do 2  de xuño relativo ao nomeamento funcionario interino Oficial Sepultureiro.

Requírese ao interesado para que proceda a tomar posesión nun prazo máximo de dous días hábiles. Ver anuncio aquí

Descargas