Convocatoria e bases do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal de prazas de administrativo/a

Convocatoria e bases do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal de prazas de administrativo/a

Convocatoria e bases do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal de prazas de administrativo/a.

As probas selectivas realizaranse polo sistema de concurso libre.
 
O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 4 días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación das presentes bases no boletín oficial da provincia da Coruña. (Publicado o 11 de xuño de 2021)
Descargas
Ligazóns