Cualificacións primeira fase de oposicións lista enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos

Cualificacións primeira fase de oposicións lista enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos

Cualificacións da primeira fase de oposicións no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas temporais, como funcionario/a interino/a, de postos/prazas de Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos.

Descargas